Wojciech Olech

Wojciech Olech

Studia ukończył na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1989 r. otrzymał dyplom z zakresu szkła artystycznego w pracowni prof. Ludwika Kiczury. Ukończył studia uzupełniające z dziedziny rysunku, malarstwa, rzeźby, historii sztuki i projektowania.

Ważniejsze wystawy

1987 - "Droga i prawda" Ogólnopolska Wystawa Młodych Twórców , Kościół Św Krzyża Wrocław, Polska (nagroda publiczności)

1998 - Międzynarodowe Sympozjum Szkła, Frauenau, Niemcy

1989 - Judy Youcns Gallery, Huston, Texas, USA

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 - Glass Now Yamaha, Japonia

1994- "Poolse Glaskunst in Niderland", Międzynarodowe Centrum Szkła, Utrecht, Holandia

1996- II Międzynarodowe Triennale Szkła, Norymberga, Niemcy (Nagroda Uznaniowa )- Anerkenung Price
- "New Polish Glass", Muzeum Szkła Riihimäki, Finlandia
- Wystawa szkła artystycznego "Abitare il Tempo", Verona, Włochy

1997- Polo Gallery, Edgewater, New Jersey, USA

1998- Function Art. Gallery, Pontiac, Michigan, USA
- The L. S. Collection, Soho, New York, USA

2000- "Okrągła dziewiątka", Galeria Szkła i Ceramiki BWA, Wrocław, Polska
- Udział w projekcie "Niedźwedź" - prezentujący Region Dolnośląski na EXPO 2000.

2005-SZKŁO ZBLIŻA ,PRZYJACIELE- PRZESŁAWOWI KORNACKIEMU Wrocław, Polska

2007- Prezentacja rzeźby unikatowej w Ambasadzie USA w Warszawie, na zaproszenie ambasadora USA w Polsce Pana VIKTORA ASHA

2009- UNIKATY. SKŁO POLSKIE 21 WIEKU Muzeum Karkonoskie w Jeleniej GÓRA

2010- LUDWIK KICZURA HISTORIA SZKLANRJ PASJI 50 LAT PRACY TWÓRCZEJ, Wrocław, Polska
- Realizacja unikatowej kryształowej podłogi wraz z wizerunkiem słońca w Budynku OSSOLINEUM WE WROCŁAWIU

2012- Impreza charytatywna "Słodki Smak Dobra" wraz z wystawą znanych Polskich artystów rzeźbiarzy, organizatorzy Fundacja ORIMARI i sieć Starwood Hotels & Resorts, Hotel Le Meridien Bristol w Warszawie Maj 2012


Prace w zbiorach: Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra, Polska; Muzeum Narodowe Wrocław, Polska; Suomen Lasi Museo, Riihimaeki, Finlandia; Glasmuseum Frauenau, Niemcy; The Corning Museum of Glass, Corning

New York, USA

Wojciech Olech

He completed a course at the Academy of Fine Arts in Wrocław, and in 1989 he received a degree in art glass at the studio of professor Ludwik Kiczura. He also took complementary courses in drawing, painting, sculpting, designing and history of art.

Important Exhibitions

1987 -"Journey and truth" Polish Nationwide Exhibition of Young Artists, Holy Cross Church, Wrocław, Poland (Audience Award)

1998 -International Glass Symposium, Frauenau, Germany

1989 -Judy Youcns Gallery, Huston, Texas, USA

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 -Glass Now Yamaha, Japan

1994-"Poolse Glaskunst in Niderland", International Glass Centre, Utrecht, Holland

1996- 2nd International Glass Triennial, Nurnberg, Germany (Distinction Award Anerkenunng Preis)
- "New Polish Glass", Riihimäki Glass Museum, Finland
- Art Glass Exhibition "Abitare il Tempo", Verona, Italy

1997- Polo Gallery, Edgewater, New Jersey, USA

1998- Function Art. Gallery, Pontiac, Michigan, USA
-The L. S. Collection, Soho, New York, USA

2000-"Round Nine", Glass and Ceramics Gallery, BWA, Wrocław, Poland
- Participation in "The Bear" project - presenting Lower Silesia region at EXPO 2000

2005-GLASS COMING, FRIENDS FOR PRZESŁAW KORNACKI, Wrocław, Polad

2007-Presentation of a unique sculpture at the U.S. Embassy in Warsaw, at the invitation of U.S. Ambassador of Poland Mr. VICTOR ASH

2009-UNIQUE GLASSES : 21 ST - CENTURY POLISH GLASS Muzeum Karkonoskie in Jeleniej GÓRA

2010- LUDWIK KICZURA HISTORY OF GLASS PASSION-50 th ANNIVERSARY OF ARTISTIC WORK, Wrocław Poland
- Implementation of a unique crystal floor with an image of the sun in the building Ossolineum in Wroclaw, Poland